Повідомлення про виникнення особливої інформації. Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)


І. Загальні відомості


1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Фортуна-банк"
2. Код за ЄДРПОУ: 26254732
3. Місцезнаходження: 04070, м.Київ, Боричiв Тiк, 35-В
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 537-62-67, 044 537-62-60
5. Електронна поштова адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://fortuna-bank.ua/.
7. Вид особливої інформації: Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента

 

II. Текст повідомлення


Вiдповiдно до Постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 21 лютого 2017 року № 89-рш «Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОРТУНА-БАНК» виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (далi – Фонд гарантування) прийнято рiшення вiд 21 лютого 2017 року № 665, «Про початок процедури лiквiдацiї АТ «ФОРТУНА-БАНК» та делегування повноважень лiквiдатора банку».
Згiдно iз зазначеним Рiшенням розпочато процедуру лiквiдацiї АТ «ФОРТУНА-БАНК» (далi – Банк) з 22 лютого 2017 року до 21 лютого 2019 року, призначено уповноважену особу Фонду та делеговано всi повноваження лiквiдатора Банку провiдному професiоналу з питань врегулювання неплатоспроможностi банкiв вiддiлу запровадження процедури тимчасової адмiнiстрацiї та лiквiдацiї департаменту врегулювання неплатоспроможностi банкiв Федорченку Андрiю Володимировичу на два роки з 22 лютого 2017 року до 21 лютого 2019 року включно.
Вимоги кредиторiв будуть задоволенi вiдповiдно до реєстру акцептованих вимог кредиторiв Банку. За даними рiчної фiнансової звiтностi, пiдтвердженої аудиторським висновком, станом на кiнець дня 31 грудня 2015 року вартiсть чистих активiв Банку склала 3 199 557 тис. грн., сума зобов'язань 2 640 449 тис. грн., розмiр власного капiталу 559 108 тис. грн.
Задоволення вимог кредиторiв здiйснюватиметься за рахунок коштiв, одержаних в результатi лiквiдацiї та реалiзацiї майна банку, в черговостi, що передбачена частиною першою статтi 52 Закону України «Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб».

III. Підпис


1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади: Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Фортуна-банк» Федорченко Андрій Володимирович 24.02.2017р.

Інформацію опубліковано Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 38 24.02.2017р.

Авторизуйтесь

X

Передзвоніть мені


Вітаю! Я відповім на всі Ваші запитання у вказаний час.
Ім'я:
День:
Час:
Телефон:
X

Форма зворотнього зв'язку

Заповніть всі поля і ми з Вами зв'яжемося
Email:
Ім'я:
Тема:
Повідомлення:
Ви погоджуєтеся з нашими умовами використання даних і підтверджуєте, що ознайомилися з нашою Політикою використання даних
X

КОМПЛАЄНС

Email:
Телефон:
Ім'я:
Ви є:
Вид неналежних дій: