Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Фортуна-банк"
  2. Код за ЄДРПОУ: 26254732
  3. Місцезнаходження: 04070, м.Київ, Боричiв Тiк, 35-В
  4. Міжміський код, телефон та факс: 044 537-62-67, 044 537-62-60
  5. Електронна поштова адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://fortuna-bank.ua/.
  7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

На пiдставi рiшення Правлiння Нацiонального банку України вiд 26 сiчня 2017 року №55-рш/БТ «Про вiднесення Публiчного акцiонерного товариства «Фортуна-банк» до категорiї неплатоспроможних» виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (далi – Фонд) прийнято рiшення вiд 27 сiчня 2017 року № 320 «Про запровадження тимчасової адмiнiстрацiї в АТ «Фортуна-банк» та делегування повноважень тимчасового адмiнiстратора банку».

Згiдно з даним рiшенням розпочато процедуру виведення Публiчного акцiонерного товариства «Фортуна-банк» (далi - АТ «Фортуна-банк») з ринку шляхом запровадженням в ньому тимчасової адмiнiстрацiї на один мiсяць з 27 сiчня 2017 року до 26 лютого 2017 року включно, призначено уповноважену особу Фонду та делеговано всi повноваження тимчасового адмiнiстратора АТ «Фортуна-банк», визначенi статтями 37-39 Закону України «Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб», провiдному професiоналу з питань врегулювання неплатоспроможностi банкiв вiддiлу запровадження процедури тимчасової адмiнiстрацiї та лiквiдацiї департаменту врегулювання неплатоспроможностi банкiв Федорченку Андрiю Володимировичу на один мiсяць з 27 сiчня 2017 року до 26 лютого 2017 року включно. Уповноважена особа Фонду приступила до виконання своїх обов’язкiв з 27.01.2017 року. Федорченко А. В. (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями АТ «Фортуна-банк» не володiє (розмiр пакета акцiй – 0%). Протягом останнiх п'яти рокiв Федорченко А. В. обiймав наступнi посади: директор, провiдний професiонал з питань врегулювання неплатоспроможностi банкiв.

Вiдповiдно до частини першої статтi 36 Закону України «Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб» з 27.01.2017р. призупиняються всi повноваження органiв управлiння АТ «Фортуна-банк» (загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Правлiння) та органу контролю (внутрiшнього аудиту) Банку. Уповноважена особа Фонду вiд iменi Фонду набуває всi повноваження органiв управлiння та органiв контролю АТ «Фортуна-банк» з дня початку тимчасової адмiнiстрацiї i до її припинення.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади: Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб   Федорченко Андрій Володимирович 30.01.2017р.

Інформацію опубліковано Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 21 (2526) від01.02.2017р.

Авторизуйтесь

X

Передзвоніть мені


Вітаю! Я відповім на всі Ваші запитання у вказаний час.
Ім'я:
День:
Час:
Телефон:
X

Форма зворотнього зв'язку

Заповніть всі поля і ми з Вами зв'яжемося
Email:
Ім'я:
Тема:
Повідомлення:
Ви погоджуєтеся з нашими умовами використання даних і підтверджуєте, що ознайомилися з нашою Політикою використання даних
X

КОМПЛАЄНС

Email:
Телефон:
Ім'я:
Ви є:
Вид неналежних дій: